منصوریان سرمربی استقلال شد

منصوریان سرمربی استقلال شد
علیرضا منصوریان به عنوان سرمربی استقلال انتخاب شد اما هنوز این موضوع اعلام رسمی نشده است.

منصوریان سرمربی استقلال شد

علیرضا منصوریان به عنوان سرمربی استقلال انتخاب شد اما هنوز این موضوع اعلام رسمی نشده است.
منصوریان سرمربی استقلال شد

موزیک سرا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author