منصوریان: در این سال‌ها فقط 3 بار گریه کردم / لک تماشاگران را تحریک کرد

منصوریان: در این سال‌ها فقط 3 بار گریه کردم / لک تماشاگران را تحریک کرد
علیرضا منصوریان بعد از برد تیمش در جام‌حذفی در کنفرانس خبری حاضر شد.

منصوریان: در این سال‌ها فقط 3 بار گریه کردم / لک تماشاگران را تحریک کرد

علیرضا منصوریان بعد از برد تیمش در جام‌حذفی در کنفرانس خبری حاضر شد.
منصوریان: در این سال‌ها فقط 3 بار گریه کردم / لک تماشاگران را تحریک کرد

دانلود تلگرام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author