منصوریان درباره مجیدی تصیم می‌گیرد

منصوریان درباره مجیدی تصیم می‌گیرد
مدافع چپ استقلال از امروز تمریناتش را با این شروع کرده است اما بازی کردن یا نکردنش منوط به نظر علیرضا منصوریان است.

منصوریان درباره مجیدی تصیم می‌گیرد

مدافع چپ استقلال از امروز تمریناتش را با این شروع کرده است اما بازی کردن یا نکردنش منوط به نظر علیرضا منصوریان است.
منصوریان درباره مجیدی تصیم می‌گیرد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author