منصوریان: ترجیح می‌دهم کارم به قوه‌قضاییه کشیده شود تا کمیته انضباطی

منصوریان: ترجیح می‌دهم کارم به قوه‌قضاییه کشیده شود تا کمیته انضباطی
سرمربی استقلال می‌گوید: «سال‌هاست داریم در اهواز فحش می‌خوریم اما هیچ‌کسی پیگیر نیست و این اتفاق‌ها هر سال تکرار می‌شود.»

منصوریان: ترجیح می‌دهم کارم به قوه‌قضاییه کشیده شود تا کمیته انضباطی

سرمربی استقلال می‌گوید: «سال‌هاست داریم در اهواز فحش می‌خوریم اما هیچ‌کسی پیگیر نیست و این اتفاق‌ها هر سال تکرار می‌شود.»
منصوریان: ترجیح می‌دهم کارم به قوه‌قضاییه کشیده شود تا کمیته انضباطی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author