منصوریان به کاپیتانش استراحت داد

منصوریان به کاپیتانش استراحت داد
سرمربی استقلال در تمرین امروز به کاپیتان تیمش استراحت داد.

منصوریان به کاپیتانش استراحت داد

سرمربی استقلال در تمرین امروز به کاپیتان تیمش استراحت داد.
منصوریان به کاپیتانش استراحت داد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author