منصوریان بله را از شهباززاده گرفت

منصوریان بله را از شهباززاده گرفت
علیرضا منصوریان در تماس تلفنی با سجاد شهباززاده موافقت این بازیکن را برای بازگشت به استقلال گرفت.

منصوریان بله را از شهباززاده گرفت

علیرضا منصوریان در تماس تلفنی با سجاد شهباززاده موافقت این بازیکن را برای بازگشت به استقلال گرفت.
منصوریان بله را از شهباززاده گرفت

label, , , , , , , , , , , ,

About the author