منصوریان: برد صبا که هیچ، قهرمانی را تقدیم منصورخان خواهیم کرد

منصوریان: برد صبا که هیچ، قهرمانی را تقدیم منصورخان خواهیم کرد
سرمربی استقلال معتقد است پیروزی برابر صبا برای تقدیم کردن به منصور پورحیدری کم است.

منصوریان: برد صبا که هیچ، قهرمانی را تقدیم منصورخان خواهیم کرد

سرمربی استقلال معتقد است پیروزی برابر صبا برای تقدیم کردن به منصور پورحیدری کم است.
منصوریان: برد صبا که هیچ، قهرمانی را تقدیم منصورخان خواهیم کرد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author