منصوریان: از حرف‌های من سوء برداشت شد

منصوریان: از حرف‌های من سوء برداشت شد
سرمربی استقلال صحبت های خود در نشست خبری بعد از بازی با مس کرمان در مورد بحث جدایی  کاوه رضایی را تصحیح کرد.

منصوریان: از حرف‌های من سوء برداشت شد

سرمربی استقلال صحبت های خود در نشست خبری بعد از بازی با مس کرمان در مورد بحث جدایی  کاوه رضایی را تصحیح کرد.
منصوریان: از حرف‌های من سوء برداشت شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author