منصوریان ، کروش و برانکو که مسی نداشت!

منصوریان ، کروش و برانکو که مسی نداشت!
علیرضا منصوریان کنار زمین در بازی با پرسپولیس تا مرز حمله قلبی پیش رفت اما سرانجام سرافراز بود.

منصوریان ، کروش و برانکو که مسی نداشت!

علیرضا منصوریان کنار زمین در بازی با پرسپولیس تا مرز حمله قلبی پیش رفت اما سرانجام سرافراز بود.
منصوریان ، کروش و برانکو که مسی نداشت!

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 7

خرم خبر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author