منصوریان:برای دربی آماده ایم و استرس نداریم/بعضی از پیشکسوتان شمشیر را از رو بسته اند

منصوریان:برای دربی آماده ایم و استرس نداریم/بعضی از پیشکسوتان شمشیر را از رو بسته اند
علیرضا منصوریان می‌گوید از هر نظر برای دربی پایتخت آماده هستند.

منصوریان:برای دربی آماده ایم و استرس نداریم/بعضی از پیشکسوتان شمشیر را از رو بسته اند

علیرضا منصوریان می‌گوید از هر نظر برای دربی پایتخت آماده هستند.
منصوریان:برای دربی آماده ایم و استرس نداریم/بعضی از پیشکسوتان شمشیر را از رو بسته اند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author