منتظری هم لو داد چرا سردار قبل از جام جهانی خط خورد

منتظری هم لو داد چرا سردار قبل از جام جهانی خط خورد
مدافع تیم‌ملی هم گفت که آزمون در اولین حضورش در تیم ملی، ناآماده بود.

منتظری هم لو داد چرا سردار قبل از جام جهانی خط خورد

مدافع تیم‌ملی هم گفت که آزمون در اولین حضورش در تیم ملی، ناآماده بود.
منتظری هم لو داد چرا سردار قبل از جام جهانی خط خورد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author