ملاقات ماروتا و رایولا در مورد پوگبا

ملاقات ماروتا و رایولا در مورد پوگبا
پپ ماروتا، مدیر ورزشی یوونتوس ساعاتی پیش به دیدار مینو رایولا، مدیر برنامه پوگبا رفت تا در مورد آخرین وضعیت او با وی  گفت و گو کند.

ملاقات ماروتا و رایولا در مورد پوگبا

پپ ماروتا، مدیر ورزشی یوونتوس ساعاتی پیش به دیدار مینو رایولا، مدیر برنامه پوگبا رفت تا در مورد آخرین وضعیت او با وی  گفت و گو کند.
ملاقات ماروتا و رایولا در مورد پوگبا

خرید رنک گوگل

مجله اتومبیل

label, , , , , , , , , , , ,

About the author