مقتدی صدر به انگلیس اولتیماتوم داد

مقتدی صدر به انگلیس اولتیماتوم داد
تسنیم نوشت: رهبر جریان سیاسی «صدر» عراق اعلام کرد، با سربازان انگلیسی، که قرار است برای مشارکت در عملیات آزادسازی موصل وارد عراق شوند، می‌‌جنگیم.

مقتدی صدر به انگلیس اولتیماتوم داد

تسنیم نوشت: رهبر جریان سیاسی «صدر» عراق اعلام کرد، با سربازان انگلیسی، که قرار است برای مشارکت در عملیات آزادسازی موصل وارد عراق شوند، می‌‌جنگیم.
مقتدی صدر به انگلیس اولتیماتوم داد

بک لینک قوی

موبایل دوستان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author