معروف: خوب نبودیم اما بردیم/ باید به بازی مهم فردا فکر کنیم

معروف: خوب نبودیم اما بردیم/ باید به بازی مهم فردا فکر کنیم
کاپیتان تیم ملی والیبال ایران پس از پیروزی برابر ژاپن گفت: حالا باید برد ژاپن را فراموش و به بازی با چین بیاندیشیم.

معروف: خوب نبودیم اما بردیم/ باید به بازی مهم فردا فکر کنیم

کاپیتان تیم ملی والیبال ایران پس از پیروزی برابر ژاپن گفت: حالا باید برد ژاپن را فراموش و به بازی با چین بیاندیشیم.
معروف: خوب نبودیم اما بردیم/ باید به بازی مهم فردا فکر کنیم

آهنگ جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author