معروف: باید این باخت را فراموش کنیم

معروف: باید این باخت را فراموش کنیم
کاپیتان تیم ملی والیبال ایران پس از باخت مقابل فرانسه گفت: حریف تیم قدرتمندی بود اما باید باخت را فراموش و به بازی های پیش رو فکر کنیم.

معروف: باید این باخت را فراموش کنیم

کاپیتان تیم ملی والیبال ایران پس از باخت مقابل فرانسه گفت: حریف تیم قدرتمندی بود اما باید باخت را فراموش و به بازی های پیش رو فکر کنیم.
معروف: باید این باخت را فراموش کنیم

اخبار دنیای دیجیتال

label, , , , , , , , , , , ,

About the author