معاون سیما: شبکه سه HD می‌شود

معاون سیما: شبکه سه HD می‌شود
علی اصغر پورمحمدی از اچ دی شدن پخش شبکه سه سیما در آینده نزدیک خبر داد و گفت:‌ شبکه نوجوان نیز به زودی به پخش شبکه کودک اضافه خواهد شد.
۱۸:۱۹ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۹ فروردین


معاون سیما: شبکه سه HD می‌شود

علی اصغر پورمحمدی از اچ دی شدن پخش شبکه سه سیما در آینده نزدیک خبر داد و گفت:‌ شبکه نوجوان نیز به زودی به پخش شبکه کودک اضافه خواهد شد.
۱۸:۱۹ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۹ فروردین


معاون سیما: شبکه سه HD می‌شود

عکس های جدید

باران فیلم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author