معادله صعود به جام جهانی؛ کی‌روش بیشتر از وزیر ورزش امتیاز می‌خواهد

معادله صعود به جام جهانی؛ کی‌روش بیشتر از وزیر ورزش امتیاز می‌خواهد
وزیر ورزش راه صعود تیم ایران به جام جهانی را ترسیم کرد.

معادله صعود به جام جهانی؛ کی‌روش بیشتر از وزیر ورزش امتیاز می‌خواهد

وزیر ورزش راه صعود تیم ایران به جام جهانی را ترسیم کرد.
معادله صعود به جام جهانی؛ کی‌روش بیشتر از وزیر ورزش امتیاز می‌خواهد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author