مظلومی‌به‌سبک‌بازی‌من اعتقاد نداشت/ رمضانی: بگذارید کاسه و کوزه‌ها را سر من بشکنند

مظلومی‌به‌سبک‌بازی‌من اعتقاد نداشت/ رمضانی: بگذارید کاسه و کوزه‌ها را سر من بشکنند
هافبک جوان استقلال هرگز خودش را مقصر قهرمان نشدن تیمش در جام حذفی نمی داند.

مظلومی‌به‌سبک‌بازی‌من اعتقاد نداشت/ رمضانی: بگذارید کاسه و کوزه‌ها را سر من بشکنند

هافبک جوان استقلال هرگز خودش را مقصر قهرمان نشدن تیمش در جام حذفی نمی داند.
مظلومی‌به‌سبک‌بازی‌من اعتقاد نداشت/ رمضانی: بگذارید کاسه و کوزه‌ها را سر من بشکنند

wolrd press news

label, , , , , , , , , , , ,

About the author