مظفری‌زاده:استقلال یک پنالتی از فغانی جوان میخواهد

مظفری‌زاده:استقلال یک پنالتی از فغانی جوان میخواهد
بازی استقلال ومس کرمان در مرحله یک شانزدهم جام حذفی یک بازی کم افت وخیز بود که داوریش چندان نکات ظریف وخاصی ندارد .

مظفری‌زاده:استقلال یک پنالتی از فغانی جوان میخواهد

بازی استقلال ومس کرمان در مرحله یک شانزدهم جام حذفی یک بازی کم افت وخیز بود که داوریش چندان نکات ظریف وخاصی ندارد .
مظفری‌زاده:استقلال یک پنالتی از فغانی جوان میخواهد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author