مطهری به بازیکن ما توهین کرد/ ذوالفقاری: استاد جلالی! فیلم بازی را دوباره ببین

مطهری به بازیکن ما توهین کرد/ ذوالفقاری: استاد جلالی! فیلم بازی را دوباره ببین
سرپرست تیم تراکتورسازی معتقد است مجید جلالی باید یکبار دیگر فیلم بازی را تماشا کند.

مطهری به بازیکن ما توهین کرد/ ذوالفقاری: استاد جلالی! فیلم بازی را دوباره ببین

سرپرست تیم تراکتورسازی معتقد است مجید جلالی باید یکبار دیگر فیلم بازی را تماشا کند.
مطهری به بازیکن ما توهین کرد/ ذوالفقاری: استاد جلالی! فیلم بازی را دوباره ببین

بک لینک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author