مصدومیت نگران کننده ترابی/ حضور آقای گل‌ها و استرس در تمرین تیم ملی

مصدومیت نگران کننده ترابی/ حضور آقای گل‌ها و استرس در تمرین تیم ملی
تمرین تیم ملی امروز در حالی مرحله اول خود را به پایان رساند که بازیکنان از امروز به مرخصی خواهند رفت تا با اعلام لیست نهایی برای حضور در بازی با مقدونیه آماده شوند.

مصدومیت نگران کننده ترابی/ حضور آقای گل‌ها و استرس در تمرین تیم ملی

تمرین تیم ملی امروز در حالی مرحله اول خود را به پایان رساند که بازیکنان از امروز به مرخصی خواهند رفت تا با اعلام لیست نهایی برای حضور در بازی با مقدونیه آماده شوند.
مصدومیت نگران کننده ترابی/ حضور آقای گل‌ها و استرس در تمرین تیم ملی

موزیک سرا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author