مصدومیت بازیکن ایرانی لیگ ستارگان قطر

مصدومیت بازیکن ایرانی لیگ ستارگان قطر
اولین بازی هفته هشتم لیگ ستارگان قطر با تساوی یاران مهرداد پولادی به پایان رسید.

مصدومیت بازیکن ایرانی لیگ ستارگان قطر

اولین بازی هفته هشتم لیگ ستارگان قطر با تساوی یاران مهرداد پولادی به پایان رسید.
مصدومیت بازیکن ایرانی لیگ ستارگان قطر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author