مصاحبه تلویزیون افغانستان با مرزبان (عکس)

مصاحبه تلویزیون افغانستان با مرزبان (عکس)
علیرضا مرزبان سرمربی تیم فوتبال پیکان با حضور در هتل اسپیناس به سرمربی تیم ملی افغانستان پیش از بازی مقابل سنگاپور روحیه داد.

مصاحبه تلویزیون افغانستان با مرزبان (عکس)

علیرضا مرزبان سرمربی تیم فوتبال پیکان با حضور در هتل اسپیناس به سرمربی تیم ملی افغانستان پیش از بازی مقابل سنگاپور روحیه داد.
مصاحبه تلویزیون افغانستان با مرزبان (عکس)

کیمیا دانلود

خبرگذاری اصفحان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author