مشکل منچستریونایتد کجاست؟

مشکل منچستریونایتد کجاست؟
حتی مورینیو هم نتوانسته کشتی‌ به ‌گل نشسته شیاطین سرخ را به حرکت درآورد.

مشکل منچستریونایتد کجاست؟

حتی مورینیو هم نتوانسته کشتی‌ به ‌گل نشسته شیاطین سرخ را به حرکت درآورد.
مشکل منچستریونایتد کجاست؟

label, , , , , , , , , ,

About the author