مشکل استقلالی شدن پادوانی چیست؟

مشکل استقلالی شدن پادوانی چیست؟
هافبک برزیلی فصل گذشته سپاهان مدت ها است که مورد توجه باشگاه استقلال قرار دارد ولی این بازیکن به دلایلی هنوز نتوانسته قرارداد خود را نهایی کند.

مشکل استقلالی شدن پادوانی چیست؟

هافبک برزیلی فصل گذشته سپاهان مدت ها است که مورد توجه باشگاه استقلال قرار دارد ولی این بازیکن به دلایلی هنوز نتوانسته قرارداد خود را نهایی کند.
مشکل استقلالی شدن پادوانی چیست؟

label, , , , , , , , , , , ,

About the author