مشکلی که مانع ترانسفر اشکان دژاگه به اروپا شده

مشکلی که مانع ترانسفر اشکان دژاگه به اروپا شده
کاپیتان دوم تیم‌ملی ایران همچنان به صورت انفرادی در قطر تمرین می‌کند.

مشکلی که مانع ترانسفر اشکان دژاگه به اروپا شده

کاپیتان دوم تیم‌ملی ایران همچنان به صورت انفرادی در قطر تمرین می‌کند.
مشکلی که مانع ترانسفر اشکان دژاگه به اروپا شده

label, , , , , , , , , , , ,

About the author