مشعل بازی‌های المپیک 2016 ریو خاموش شد

مشعل بازی‌های المپیک 2016 ریو خاموش شد
با برگزاری مراسم اختتامیه المپیک 2016 ریو میزبانی رقابت‌های بعدی المپیک به طور رسمی به شهر توکیوی ژاپن واگذار شد.

مشعل بازی‌های المپیک 2016 ریو خاموش شد

با برگزاری مراسم اختتامیه المپیک 2016 ریو میزبانی رقابت‌های بعدی المپیک به طور رسمی به شهر توکیوی ژاپن واگذار شد.
مشعل بازی‌های المپیک 2016 ریو خاموش شد

دانلود فیلم خارجی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author