مسی و رونالدو، مدعیان اصلی/ اعلام فهرست کامل نامزدهای توپ طلا (عکس)

مسی و رونالدو، مدعیان اصلی/ اعلام فهرست کامل نامزدهای توپ طلا (عکس)
سایت فرانس فوتبال،‌ نام همه نامزدهای دریافت توپ طلا را معرفی کرد.

مسی و رونالدو، مدعیان اصلی/ اعلام فهرست کامل نامزدهای توپ طلا (عکس)

سایت فرانس فوتبال،‌ نام همه نامزدهای دریافت توپ طلا را معرفی کرد.
مسی و رونالدو، مدعیان اصلی/ اعلام فهرست کامل نامزدهای توپ طلا (عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author