مسی: در فوتبال کسی از فردایش خبر ندارد

مسی: در فوتبال کسی از فردایش خبر ندارد
فوق ستاره بارسلونا می گوید تا زمانی که مجبور نشود، برنامه ای برای ترک بارسلونا ندارد.

مسی: در فوتبال کسی از فردایش خبر ندارد

فوق ستاره بارسلونا می گوید تا زمانی که مجبور نشود، برنامه ای برای ترک بارسلونا ندارد.
مسی: در فوتبال کسی از فردایش خبر ندارد

شهر خبر

فستیوال فیلم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author