مسابقات قهرمانی آسیا -توکیو؛/ تقابل مردان واترپلوی ایران با سامورایی‌ها

مسابقات قهرمانی آسیا -توکیو؛/ تقابل مردان واترپلوی ایران با سامورایی‌ها
تیم ملی واترپلوی ایران در پنجمین دیدار خود در چارچوب رقابت های قهرمانی آسیا رو در روی ژاپن میزبان به آب می‌زند.

مسابقات قهرمانی آسیا -توکیو؛/ تقابل مردان واترپلوی ایران با سامورایی‌ها

تیم ملی واترپلوی ایران در پنجمین دیدار خود در چارچوب رقابت های قهرمانی آسیا رو در روی ژاپن میزبان به آب می‌زند.
مسابقات قهرمانی آسیا -توکیو؛/ تقابل مردان واترپلوی ایران با سامورایی‌ها

دانلود ایمو برای گوشی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author