مسابقات قهرمانی آسیا/صعود جوانان ایران با شکست دادن یمن

مسابقات قهرمانی آسیا/صعود جوانان ایران با شکست دادن یمن
شاگردان امیرحسین پیروانی با نتیجه یک بر صفر از سد حریف خود عبور کردند.

مسابقات قهرمانی آسیا/صعود جوانان ایران با شکست دادن یمن

شاگردان امیرحسین پیروانی با نتیجه یک بر صفر از سد حریف خود عبور کردند.
مسابقات قهرمانی آسیا/صعود جوانان ایران با شکست دادن یمن

label, , , , , , , , , , , ,

About the author