مسابقات قرآن دانش آموزی

مسابقات قرآن دانش آموزی
سی‌ و چهارمین دوره مسابقات قرآن دانش آموزی سراسر کشور در همدان آغاز شد.
۰۷:۲۹ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۴ مرداد


مسابقات قرآن دانش آموزی

سی‌ و چهارمین دوره مسابقات قرآن دانش آموزی سراسر کشور در همدان آغاز شد.
۰۷:۲۹ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۴ مرداد


مسابقات قرآن دانش آموزی

خرید رنک گوگل

خبر دانشجویی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author