مسابقات شطرنج قهرمانی انفرادی آسیا/ آتوسا پورکاشیان صدرنشین شد

مسابقات شطرنج قهرمانی انفرادی آسیا/ آتوسا پورکاشیان صدرنشین شد
دور سوم مسابقات شطرنج قهرمانی انفرادی آسیا در ازبکستان برگزار شد که طی آن نمایندگان ایران صاحب چهار و پیروزی و دو شکست شدند؛ ضمن اینکه آتوسا پورکاشیان هم صدرنشین شد.

مسابقات شطرنج قهرمانی انفرادی آسیا/ آتوسا پورکاشیان صدرنشین شد

دور سوم مسابقات شطرنج قهرمانی انفرادی آسیا در ازبکستان برگزار شد که طی آن نمایندگان ایران صاحب چهار و پیروزی و دو شکست شدند؛ ضمن اینکه آتوسا پورکاشیان هم صدرنشین شد.
مسابقات شطرنج قهرمانی انفرادی آسیا/ آتوسا پورکاشیان صدرنشین شد

تلگرام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author