مسابقات رباتیک دانشجویان سراسر کشور

مسابقات رباتیک دانشجویان سراسر کشور
مسابقات رباتیک دانشجویان سراسر کشور به میزبانی اردبیل آغاز به کار کرد. این مسابقات با حضور ۳۰۰ نفر از دانشجویان سراسر کشور در ۶ لیگ مسابقاتی ربات های مسیریاب، جنگ جو، نمایشی و عمود پرواز به مدت ۳ روز به رقابت خواهند پرداخت.
۲۱:۵۰ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۹ شهریور


مسابقات رباتیک دانشجویان سراسر کشور

مسابقات رباتیک دانشجویان سراسر کشور به میزبانی اردبیل آغاز به کار کرد. این مسابقات با حضور ۳۰۰ نفر از دانشجویان سراسر کشور در ۶ لیگ مسابقاتی ربات های مسیریاب، جنگ جو، نمایشی و عمود پرواز به مدت ۳ روز به رقابت خواهند پرداخت.
۲۱:۵۰ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۹ شهریور


مسابقات رباتیک دانشجویان سراسر کشور

label, , , , , , , , , , , ,

About the author