مسابقات اُپن فرانسه/ صعود اندی ماری و استن واورینکا به نیمه‌نهایی

مسابقات اُپن فرانسه/ صعود اندی ماری و استن واورینکا به نیمه‌نهایی
اندی ماری با پیروزی مقابل ریشار گاسکه فرانسوی به نیمه‌نهایی مسابقات تنیس رولان گاروس راه یافت.

مسابقات اُپن فرانسه/ صعود اندی ماری و استن واورینکا به نیمه‌نهایی

اندی ماری با پیروزی مقابل ریشار گاسکه فرانسوی به نیمه‌نهایی مسابقات تنیس رولان گاروس راه یافت.
مسابقات اُپن فرانسه/ صعود اندی ماری و استن واورینکا به نیمه‌نهایی

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , ,

About the author