مسئولان به فکر ورزش باشند/ رحمان: احساس غرور می‌کنم

مسئولان به فکر ورزش باشند/ رحمان: احساس غرور می‌کنم
قهرمان وزنه‎برداری فوق سنگین پارالمپیک ریو گفت: از اینکه به قولم عمل کردم بسیار خوشحالم و از بابت احساس غرور می‎کنم.

مسئولان به فکر ورزش باشند/ رحمان: احساس غرور می‌کنم

قهرمان وزنه‎برداری فوق سنگین پارالمپیک ریو گفت: از اینکه به قولم عمل کردم بسیار خوشحالم و از بابت احساس غرور می‎کنم.
مسئولان به فکر ورزش باشند/ رحمان: احساس غرور می‌کنم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author