مرگ دختر بچه پنچ ساله تهرانی

مرگ دختر بچه پنچ ساله تهرانی
مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس تهران گفت: دختر پنج ساله ای دیروز بر اثر شدت جراحات ناشی از سقوط در داخل آبشار پارکی در شهرک رضویه جان خود را از دست داد.
۱۳:۳۷ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۵ خرداد


مرگ دختر بچه پنچ ساله تهرانی

مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس تهران گفت: دختر پنج ساله ای دیروز بر اثر شدت جراحات ناشی از سقوط در داخل آبشار پارکی در شهرک رضویه جان خود را از دست داد.
۱۳:۳۷ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۵ خرداد


مرگ دختر بچه پنچ ساله تهرانی

خبر جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author