مرفاوی: چرا منصوریان در اهواز گریه کرد کسی چیزی نگفت؟!

مرفاوی: چرا منصوریان در اهواز گریه کرد کسی چیزی نگفت؟!
صمد مرفاوی بعد از باخت تیمش مقابل استقلال در کنفرانس خبری حاضر شد.

مرفاوی: چرا منصوریان در اهواز گریه کرد کسی چیزی نگفت؟!

صمد مرفاوی بعد از باخت تیمش مقابل استقلال در کنفرانس خبری حاضر شد.
مرفاوی: چرا منصوریان در اهواز گریه کرد کسی چیزی نگفت؟!

دانلود تلگرام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author