مرغ ها سر به راه نشدند/ قیمت مرغ از ۸ هزار تومان گذشت

مرغ ها سر به راه نشدند/ قیمت مرغ از ۸ هزار تومان گذشت
رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغداران گوشتی می‌گوید افزایش قیمت مرغ در فروشگاه‌ها و مراکز عرضه سطح شهر به کیلویی ۸ و ۹ هزار تومان غیرمنطقی است.
۱۸:۴۴ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۶ مرداد


مرغ ها سر به راه نشدند/ قیمت مرغ از ۸ هزار تومان گذشت

رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغداران گوشتی می‌گوید افزایش قیمت مرغ در فروشگاه‌ها و مراکز عرضه سطح شهر به کیلویی ۸ و ۹ هزار تومان غیرمنطقی است.
۱۸:۴۴ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۶ مرداد


مرغ ها سر به راه نشدند/ قیمت مرغ از ۸ هزار تومان گذشت

دانلود فیلم خارجی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author