مردی که گفته بود از ایرانی‌ها خوشش نمی‌آید، آزادی را قبرستان خواند!

مردی که گفته بود از ایرانی‌ها خوشش نمی‌آید، آزادی را قبرستان خواند!
سرمربی سابق تیم ملی کره جنوبی پس از شکست این تیم در آزادی، حرف های تازه ای زد.

مردی که گفته بود از ایرانی‌ها خوشش نمی‌آید، آزادی را قبرستان خواند!

سرمربی سابق تیم ملی کره جنوبی پس از شکست این تیم در آزادی، حرف های تازه ای زد.
مردی که گفته بود از ایرانی‌ها خوشش نمی‌آید، آزادی را قبرستان خواند!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author