مردی که می گوید آمده تا آب رفته را به جوی ژیمناستیک برگرداند

مردی که می گوید آمده تا آب رفته را به جوی ژیمناستیک برگرداند
علی آبادی گفت: اگر لیگ قوی و منظم داشته باشیم ورزشکاران علاقه مند به کار حرفه ای می شوند.

مردی که می گوید آمده تا آب رفته را به جوی ژیمناستیک برگرداند

علی آبادی گفت: اگر لیگ قوی و منظم داشته باشیم ورزشکاران علاقه مند به کار حرفه ای می شوند.
مردی که می گوید آمده تا آب رفته را به جوی ژیمناستیک برگرداند

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author