مردی که مدعی است بدهی‌ ۸۶میلیارد تومانی استقلال را ۶ساله پرداخت می‌کند

مردی که مدعی است بدهی‌ ۸۶میلیارد تومانی استقلال را ۶ساله پرداخت می‌کند
استقلال تهران به گفته عادل فردوسی‌پور و علی فتح‌الله‌زاده، 86 میلیارد تومان بدهی دارد.

مردی که مدعی است بدهی‌ ۸۶میلیارد تومانی استقلال را ۶ساله پرداخت می‌کند

استقلال تهران به گفته عادل فردوسی‌پور و علی فتح‌الله‌زاده، 86 میلیارد تومان بدهی دارد.
مردی که مدعی است بدهی‌ ۸۶میلیارد تومانی استقلال را ۶ساله پرداخت می‌کند

نصب بیتالک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author