مردم باید پیشرفت و شاخص های اقتصادی را حس کنند

مردم باید پیشرفت و شاخص های اقتصادی را حس کنند
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نظریه‌پردازی کار مسئولان اجرایی نیست، گفت: مردم باید مؤلفه‌های پیشرفت را ببینند.
۱۱:۴۶ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۴ شهریور


مردم باید پیشرفت و شاخص های اقتصادی را حس کنند

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نظریه‌پردازی کار مسئولان اجرایی نیست، گفت: مردم باید مؤلفه‌های پیشرفت را ببینند.
۱۱:۴۶ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۴ شهریور


مردم باید پیشرفت و شاخص های اقتصادی را حس کنند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author