مرتضی میرباقری معاون سیما شد

مرتضی میرباقری معاون سیما شد
دکتر علی عسکری رئیس سازمان صدا و سیما در حکمی مرتضی میرباقری را به عنوان معاون سیما منصوب کرد.
۱۷:۳۶ – ۱۳۹۵ شنبه ۸ خرداد


مرتضی میرباقری معاون سیما شد

دکتر علی عسکری رئیس سازمان صدا و سیما در حکمی مرتضی میرباقری را به عنوان معاون سیما منصوب کرد.
۱۷:۳۶ – ۱۳۹۵ شنبه ۸ خرداد


مرتضی میرباقری معاون سیما شد

ganool review

label, , , , , , , , , , , ,

About the author