مربی استقلال کنار گذاشته شد

مربی استقلال کنار گذاشته شد
در پی مصاحبه ای که مربی استقلال با یکی از رسانه های گروهی داشت از کادر فنی این تیم کنار گذاشته شد.

مربی استقلال کنار گذاشته شد

در پی مصاحبه ای که مربی استقلال با یکی از رسانه های گروهی داشت از کادر فنی این تیم کنار گذاشته شد.
مربی استقلال کنار گذاشته شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author