مربیانی که تا به حال از کنار تیم ملی رد نشده اند تیم دارند/ شهنازی: مسولان ارومیه یک تعارف هم نزدند

مربیانی که تا به حال از کنار تیم ملی رد نشده اند تیم دارند/ شهنازی: مسولان ارومیه یک تعارف هم نزدند
سرمربی تیم ملی ب ایران در مورد اینکه چرا تیمی برای هدایت در لیگ ندارد و مشکلات مربیان در فصل جاری توضیحات کاملی می دهد.

مربیانی که تا به حال از کنار تیم ملی رد نشده اند تیم دارند/ شهنازی: مسولان ارومیه یک تعارف هم نزدند

سرمربی تیم ملی ب ایران در مورد اینکه چرا تیمی برای هدایت در لیگ ندارد و مشکلات مربیان در فصل جاری توضیحات کاملی می دهد.
مربیانی که تا به حال از کنار تیم ملی رد نشده اند تیم دارند/ شهنازی: مسولان ارومیه یک تعارف هم نزدند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author