مراسم گرامیداشت عملیات مرصاد در کرمانشاه

مراسم گرامیداشت عملیات مرصاد در کرمانشاه
مراسم گرامیداشت سالگرد عملیات غرورآفرین مرصاد در محل یادمان شهدای این عملیات واقع در استان کرمانشاه برگزار شد.

مراسم گرامیداشت عملیات مرصاد در کرمانشاه

مراسم گرامیداشت سالگرد عملیات غرورآفرین مرصاد در محل یادمان شهدای این عملیات واقع در استان کرمانشاه برگزار شد.
مراسم گرامیداشت عملیات مرصاد در کرمانشاه

خرید لینک

عکس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author