مراسم بزرگداشت علیزاده

مراسم بزرگداشت علیزاده
شانزدهمین ویژه برنامه «تولد ماه» به مناسبت زادروز استاد حسین علیزاده، چهره موسیقی برگزار شد.
۰۷:۵۳ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲ شهریور


مراسم بزرگداشت علیزاده

شانزدهمین ویژه برنامه «تولد ماه» به مناسبت زادروز استاد حسین علیزاده، چهره موسیقی برگزار شد.
۰۷:۵۳ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲ شهریور


مراسم بزرگداشت علیزاده

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

label, , , , , , , , , ,

About the author