مرادی طلایی شد، هاشمی نقره گرفت

مرادی طلایی شد، هاشمی نقره گرفت
وزنه‌بردار دسته 94 کیلوگرم کشورمان مدال طلای این دسته را به دست آورد.

مرادی طلایی شد، هاشمی نقره گرفت

وزنه‌بردار دسته 94 کیلوگرم کشورمان مدال طلای این دسته را به دست آورد.
مرادی طلایی شد، هاشمی نقره گرفت

ganool review

label, , , , , , , , , , , ,

About the author