مذاکرات جان کری با مقامات روسیه درباره سوریه

جان کری وزیر امور خارجه آمریکا برای گفتگو با مقامات روسیه درباره سوریه ، وارد مسکو شد.
۱۷:۱۰ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۴ فروردین


اخبار دنیای دیجیتال

ابزار رسانه

label, , , , , , , , ,

About the author